tel kom: 698 645 154
biuro@fr-hossa.pl

Do podpisania umowy będą potrzebne następujące dokumenty:
a) W przypadku nowych firm - wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
b) W przpadku zmiany obsługi w trakcie roku podatkowego należy dostarczyć - księgi podatkowe (np. książkę przychodów i rozchodów), rejestr VAT (zakupu, sprzedaży), deklaracje podatkowe, deklaracje ZUS DRA oraz RCA


Po podpisaniu umowy:
a) Do dnia 10 każdego miesiąca dostarczenia dokumentów księgowych za poprzedni miesiąc
do biura HOSSA (dokumenty księgowe możemy odebrać w siedzibie Klienta po uzgodnieniu)
b) Biuro przekaże przelewy: ZUS płatny do 10 (bez zatrudnienia pracowników) lub do 15 (z zatrudnieniem pracowników)
c) Do 20 każdego miesiąca (przeważnie około 18-19 dnia) przelewy do US z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych oraz informację z zakresu uzyskanych przychodów i kosztów (płatność do 20 każdego miesiąca) i VAT (płatność do 25 każdego miesiąca)
d) Biuro przyjmuje na siebie obowiązki związane z kontaktami z US i ZUS, również podczas kontroli.


W przypadku większych firm, staramy się aby dokumentacja spływała do nas na bieżąco, w okresach dwutygodniowych lub nawet tygodniowych. Dokumenty można także przesłać mailem, kurierem lub pocztą albo po uzgodnieniu możliwy jest odbiór przez biuro. W większości przypadków spotykamy się z naszymi Klientami raz w miesiącu. Zazwyczaj wystarcza to do załatwienia wszystkich spraw. W przypadku pytań i wątpliwości jesteśmy dostępni pod wyznaczonym numerem telefonu lub drogą internetową.


Finanse i Rachunkowość HOSSA; ul. Partyzantów 4; 21-400 Łuków